Onze diensten

Hematologie

De activiteiten van de dienst hematologie van het LHUB-ULB gaan van routinematige hematologie tot de studie en follow-up van specifieke hematologische pathologieën:

  • onco-hematologie
  • hemorragische diathesen
  • trombofilie
  • afwijkingen in de werking van neutrofielen

Een multidisciplinair team is betrokken bij de hematologische follow-up van de patiënten die naar ons zijn doorverwezen. De dienst bestaat uit 3 afdelingen, en is actief op al onze 4 sites.

Door de verscheidenheid van onze partnerziekenhuizen bedekt de afdeling hematologie een brede waaier aan complexe pathologieën die alle segmenten van de bevolking treffen. Dankzij haar expertise is de dienst ook betrokken bij de organisatie van de ReferentieCentra voor Hemofilie.

Ten slotte voert de dienst (samen met andere organisaties) verschillende onderzoeksprojecten uit rond de diagnostiek van hematologische aandoeningen.

Het team

Danai Poutakidou, Dr. Biol. – diensthoofd

Pr. Anne Demulder, Dr. Biol. – kliniekhoofd

Hussein Farhat, Dr. Biol. – kliniekhoofd

Pr. Pierre Heimann, Dr. Biol. – kliniekhoofd

Dr. Laurence Rozen, Apr. Biol. – kliniekhoofd

Phuong Nguyen Vo Thanh, Apr. Biol. – plaatsvervangend kliniekhoofd

Stéphanie d’Otreppe, Dr. Biol. – resident

Laurent De Wispelaere, Dr. Biol. – universitair ziekenhuisbeoefenaar

Omar KamelDr. Biol. – resident

Kleio Ouzounelli, Dr. Biol. – plaatsvervangend kliniekhoofd

Laura Vanoverschelde, Apr. Biol. – universitair ziekenhuisbeoefenaar

Dr. Pascale Cochaux, M. Sc. – wetenschappelijk medewerker

Dr. Hakim El Housni, M. Sc. – wetenschappelijk medewerker

Zaina Kassengera, M. Sc. – wetenschappelijk medewerker

Jennifer Pozo Gomez, M. Sc. – wetenschappelijk medewerker

Diensten en medische afdelingen

Afdeling hemostase

De activiteiten van de afdeling hemostase zijn voornamelijk georganiseerd rond de Sysmex-familie van geautomatiseerde systemen (CS2500 en CS5100) die worden ingezet op onze verschillende sites. Met deze apparatuur kunnen wij makkelijk voldoen aan de uiteenlopende behoeften van onze voorschrijvers door 24 uur per dag routineanalyses te verrichten zoals PT, aPTT, TT, D-dimeren en meer gespecialiseerde analyses zoals NOAC-analyses. Het analysepanel van de afdeling hemostase is gestandaardiseerd, wat een makkelijke uitwisseling van resultaten en interactie tussen onze verschillende sites mogelijk maakt.

De afdeling hemostase beschikt ook over meer gespecialiseerde apparatuur zoals aggregometers, PFA, apparaten voor trombinegeneratie en elektronenmicroscopie, die worden gebruikt voor de analyse van specifieke (niet-)aangeboren hemostasestoornissen.

Verantwoordelijke :

Laurence Rozen

Afdeling hematologie

De activiteiten van de afdeling hematologie omvatten hematologische routine-analyses (tellingen, formules, analyses van biologische vloeistoffen), alsook de diagnose en follow-up van onco-hematologische pathologieën.

Het team beschikt hiervoor over verschillende geautomatiseerde platforms (XN), die gestandaardiseerd zijn voor onze verschillende sites, en over klassieke cytologische analyseapparatuur (kleuring en microscopie).

De diagnoses van de verschillende pathologieën worden geïntegreerd met de resultaten van ons cytometrieplatform, dat momenteel uit 4 12-kleuren cytometers bestaat.

De op cellulair niveau gestelde diagnose wordt aangevuld met moleculaire analyses die worden uitgevoerd door de afdeling moleculaire hemato-oncologie.

Verantwoordelijken:

Danai Poutakidou – Phuong Nguyen Vo Thanh – Stéphanie d’Otreppe – Laura Vanoverschelde – Kleio Ouzounelli

Afdeling moleculaire onco-hematologie

Het team van de afdeling moleculaire onco-hematologie zet het werk voort dat in de afdelingen hemostase en hematologie is begonnen om de diagnose op het niveau van het genoom te brengen (DNA en RNA). Daarbij worden alle moleculaire technieken gebruikt: verschillende soorten PCR, alsook klassieke sequencing en Next Generation Sequencing.

Verantwoordelijken:

Pierre Heimann & Laurent De Wispelaere

ReferentieCentrum voor Hematologie

De dienst hematologie van het LUHB-ULB stelt haar expertise ter beschikking van het HemoWaB-referentiecentrum.