<p>De Peri-Analytische dienst is verantwoordelijk voor het ontvangen, sorteren en aanleveren van stalen aan de analytische diensten en het doorgeven van de resultaten.&nbsp;Het is een team van 60 personen, verspreid over alle activiteitencentra van het laboratorium, met erkende deskundigheid en specifieke kennis. Als uitstalraam van het laboratorium voor voorschrijvers staan de sorteercentra in nauw contact met de opnamencentra van de ziekenhuizen, de medische centra en andere laboratoria die een beroep doen op het LHUB-ULB.</p> , Peri-Analytische, Peri-Analytische
… een team van 60 personen, verspreid over alle activiteitencentra van het laboratorium, met erkende deskundigheid en … van het laboratorium voor voorschrijvers staan de sorteercentra in nauw contact met de opnamencentra van de ziekenhuizen, de medische centra en andere …
<p>Voor uw staalnamen en bloefafnamen, kan u zich naar één van de afnamecentra van onze partnerziekenhuizen begeven</p> <p><br /> &nbsp;</p> , Afnamecentra, Afnamecentra
… en bloefafnamen, kan u zich naar één van de afnamecentra van onze partnerziekenhuizen begeven   … Afnamecentra
<p>Sinds zijn oprichting heeft het LHUB-ULB zich toegelegd op de bestendiging van de 3 kenmerkende pijlers van een universitaire instelling: een ziekenhuis, onderwijs en onderzoek.</p> <p>Naast deze routineactiviteiten, heeft de samenwerking met enkele polen van klinische uitmuntendheid, verdeeld over alle partnerziekenhuizen, geleid tot de ontwikkeling van nieuwe vakgebieden of de verrijking van reeds bestaande activiteiten. Bovendien werden onlangs enkele nieuwe nationale referentiecentra erkend, naast de bestaande nationale centra (Rode bloedcel, Porfyrie en Supplement)</p> , Onderzoek en onderwijs, Onderzoek en onderwijs
… Bovendien werden onlangs enkele nieuwe nationale referentiecentra erkend, naast de bestaande nationale centra (Rode bloedcel, Porfyrie en Supplement) … Onderzoek …
Activiteitencentra, Activiteitencentra
… Activiteitencentra
<p>De activiteiten van de dienst hematologie van het LHUB-ULB gaan van routinematige hematologie tot de studie en follow-up van specifieke hematologische pathologieën:</p> <ul> <li>onco-hematologie</li> <li>hemorragische diathesen</li> <li>trombofilie</li> <li>afwijkingen in de werking van neutrofielen</li> </ul> <p>Een multidisciplinair team is betrokken bij de hematologische follow-up van de patiënten die naar ons zijn doorverwezen. De dienst bestaat uit 3 afdelingen, en is actief op al onze 4 sites.</p> <p>Door de verscheidenheid van onze partnerziekenhuizen bedekt de afdeling hematologie een brede waaier aan complexe pathologieën die alle segmenten van de bevolking treffen. Dankzij haar expertise is de dienst ook betrokken bij de organisatie van de ReferentieCentra voor Hemofilie.</p> <p>Ten slotte voert de dienst (samen met andere organisaties) verschillende onderzoeksprojecten uit rond de diagnostiek van hematologische aandoeningen.</p> , Hematologie, Hematologie
… de dienst ook betrokken bij de organisatie van de ReferentieCentra voor Hemofilie. Ten slotte voert de dienst (samen met …
<p>De afdeling klinische chemie van de LHUB-ULB biedt een brede waaier van klassieke en gespecialiseerde biochemische analyses aan. De belangrijkste expertise- en onderzoeksvelden zijn:</p> <ul> <li>ijzermetabolisme</li> <li>farmacologische en therapeutische opvolging van anti-infectieuze geneesmiddelen</li> <li>erfelijke rodebloedcelziekten</li> <li>porfyrieën</li> </ul> <p>De dienst is vertakt over vier sites en 7 klinieken | medische afdelingen.<br /> Hij biedt ook onderdak aan 2 nationale referentiecentra.</p> , Klinische Chemie, Klinische Chemie
… Hij biedt ook onderdak aan 2 nationale referentiecentra. … Klinische Chemie …
<p>De LHUB-ULB heeft een uniek kwaliteitssysteem opgezet dat alle aspecten op het domein van klinische biologie overspant. Het doel van dit systeem is om een strikte toepassing van de reglementaire, normatieve en lokale voorschriften te waarborgen. De LHUB-ULB is op die manier uitgerust om een geharmoniseerd en gecentraliseerd beheer van al haar processen te verzekeren, met inbegrip van de permanente opleiding van het operationeel en medisch personeel.</p> <p>Kwaliteit is van doorslaggevend belang voor alle personeelsleden van de LHUB-ULB. Vanuit dit oogpunt streeft de LHUB-ULB ernaar de kwaliteit van al haar diensten te verzekeren en de klantentevredenheid te waarborgen.</p> <p><strong>Meer weten?</strong> Ons handboek Kwaliteit is op aanvraag verkrijgbaar bij de kwaliteitsmanager van de LHUB-ULB.</p> <p><strong>Neem contact op</strong><br /> Email : <a href="mailto:qualite@lhub-ulb.be">qualite@lhub-ulb.be</a></p> , Kwaliteitsdienst, Kwaliteitsdienst
… is op die manier uitgerust om een geharmoniseerd en gecentraliseerd beheer van al haar processen te verzekeren, …
<p>Met het oog op de continue verbetering van onze Kwaliteit, willen we onze activiteitencentra toeleggen op een accreditatiebeleid volgens de norm ISO 15189. Voor meer gedetailleerde informatie over deze accreditaties, verwijzen we u naar de website van de <a href="https://economie.fgov.be/en/belac" rel=" noopener" target="_blank">Federale Overheidsdienst Economie/Accreditatie - BELAC.</a>.</p> <p>We uiten onze ambities in de vorm van prestatie-indicatoren en leggen doelstellingen vast voor de verbetering ervan om te streven naar voortdurende verbetering van onze producten en diensten.</p> <p>Daarnaast bouwen we voort op de competenties van onze 480 medewerkers en bieden we iedereen de kans om zijn talenten te ontwikkelen.</p> <p>Bijgevolg is onze missie op het vlak van onderwijs en toegepast onderzoek volledig complementair met onze missie om onze talenten te ontwikkelen en een ambitieus netwerk uit te werken op het vlak van klinische biologie.</p> , Kwaliteitsplan, Kwaliteitsplan
… verbetering van onze Kwaliteit, willen we onze activiteitencentra toeleggen op een accreditatiebeleid volgens de norm …
<p>De dienst microbiologie van de LHUB-ULB is belast met de laboratoriumanalyses, zowel voor de preventieve, diagnostische en therapeutische behandeling van patiënten met infectieziekten. Het is de taak van het team om kwalitatieve resultaten te leveren binnen een optimale responstijd. Dat doen de teamleden door het bevorderen van efficiëntie, het gebruik van spitstechnologie, het inzetten van expertise, en een multidisciplinaire aanpak in nauwe samenwerking met de artsen van onze partnerziekenhuizen.</p> <p>De dienst bestaat uit 6 klinieken | medische afdelingen [link], en werkt vanuit alle 4 onze sites.</p> <p>De dienst microbiologie stelt ook zijn expertise ter beschikking in het onderzoeken en opvolgen van bepaalde infecties in ons land, en huisvest 4 Nationale ReferentieCentra. De dienst voert ook onderzoeksprojecten uit rond de diagnose, epidemiologie en resistentie tegen anti-infectieuze geneesmiddelen.</p> , Microbiologie, Microbiologie
… infecties in ons land, en huisvest 4 Nationale ReferentieCentra. De dienst voert ook onderzoeksprojecten uit rond de …
<p>8</p> , Nationale ReferentieCentra, Nationale ReferentieCentra
… 8 … Nationale ReferentieCentra