R&D

Technologische innovatie

Naast de routineactiviteiten draagt de LHUB-ULB ook bij aan de ontwikkeling van innovatieve benaderingen voor een betere diagnose, preventie en behandeling van ziekten die in de verschillende aangesloten ziekenhuizen worden aangetroffen. In dit licht werd begin 2018 een transversale dienst voor technologische innovatie (UNIT - Unité d’Innovation Technologique) opgericht, die de samenwerking met de academische wereld, private structuren en bedrijven moet versterken.

De afdeling is georganiseerd in 3 operationele sectoren die samenwerken met de medische diensten en de ondersteunende sectoren van LHUB-ULB

Image
Het team

Prof. Olivier Vandenberg, MD. bioloog. – hoofd van UNIT

Fabienne Hannaert, Secretaresse

Gabriella Serrano, MSc. – klinisch onderzoekstechnoloog

Anne Ronsin - klinisch onderzoekstechnoloog

De biobank van de LHUB-ULB

Deze structuur waarborgt de opslag en beschikbaarheid van menselijk lichaamsmateriaal en vergemakkelijkt zo het medisch onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe diagnostische oplossingen. Dit gebeurt in overeenstemming met de geldende wetgeving. Alvorens materiaal en bijbehorende gegevens vrij te geven, vergewist de biobankbeheerder zich ervan dat het onderzoeksproject door een ethische commissie is goedgekeurd.

Neem contact op

Email : clinical.research@lhub-ulb.be

Tel: 02/555.34.27

Nuttige links:

BWB- Biothèque Wallonie Bruxelles

Biobanking And Biomolecular Resources Research Infrastructure Of Belgium (BBMRI)

Klinisch onderzoek

Support voor klinisch en fundamenteel onderzoek  

Dankzij haar infrastructuur kan UNIT voor het biologische luik bijdragen tot internationale fase I tot IV-studies in de partnerziekenhuizen van de LHUB-ULB en/of de ULB. Tijdens het academiejaar 2019-2020 nam het laboratorium deel aan meer dan 200 studies van dit type. Dat gebeurde in samenwerking met de afdelingen voor klinisch onderzoek die zich op de verschillende sites bevinden, de faculteiten geneeskunde en/of farmacie van de ULB of de VUB, alsook met private organisaties.

Neem contact op

Email : clinical.research@lhub-ulb.be

Tel : 02/555.34.27

Nuttige links :

ULB

VUB

Partnerschappen

Om de samenwerking met de diagnostische industrie te versterken en de expertise van het onderzoek aan de LHUB-ULB te onderstrepen, richtte UNIT een operationele eenheid op. Die houdt zich bezig met de uitvoering van partnerschappen op vlak van onderzoek en ontwikkeling met zowel de bedrijfswereld als de academische wereld, waarbij de overdracht van technologie centraal staat.