Onze Diensten

Peri-Analytische

De Peri-Analytische dienst is verantwoordelijk voor het ontvangen, sorteren en aanleveren van stalen aan de analytische diensten en het doorgeven van de resultaten. Het is een team van 60 personen, verspreid over alle activiteitencentra van het laboratorium, met erkende deskundigheid en specifieke kennis. Als uitstalraam van het laboratorium voor voorschrijvers staan de sorteercentra in nauw contact met de opnamencentra van de ziekenhuizen, de medische centra en andere laboratoria die een beroep doen op het LHUB-ULB.

Haar belangrijkste opdracht is het beheer van de stromen:

  • Materiaalstroom door toezending van stalen aan de ad hoc-analysedienst, terwijl er waarde aan wordt toegevoegd (centrifugering, temperatuurconditionering, enz.)
  • Informatiestroom door het digitaliseren van papieren aanvragen en het doorgeven van resultaten en informatie aan voorschrijvers.

De activiteit van de Peri-Analytische Afdeling bedraagt 1.200.000 verzoeken per jaar en bijna 3.000.000 gesorteerde stalen.

Peri-analytische verantwoordelijke:

François Bry

Operationnele Verantwoordelijken:

Hallepoort: Chayma El Kahak

Anderlecht: Denis Connart

Horta: Nour-Eddine Bouziani

Schaarbeek: Carine Leemans

Contact:

Hallepoort: 02/435.20.26

Anderlecht: 02/555.66.75

Horta: 02/477.25.10

Schaarbeek: 02/477.93.17