R&D

Onderzoek en onderwijs

Sinds zijn oprichting heeft het LHUB-ULB zich toegelegd op de bestendiging van de 3 kenmerkende pijlers van een universitaire instelling: een ziekenhuis, onderwijs en onderzoek.

Naast deze routineactiviteiten, heeft de samenwerking met enkele polen van klinische uitmuntendheid, verdeeld over alle partnerziekenhuizen, geleid tot de ontwikkeling van nieuwe vakgebieden of de verrijking van reeds bestaande activiteiten. Bovendien werden onlangs enkele nieuwe nationale referentiecentra erkend, naast de bestaande nationale centra (Rode bloedcel, Porfyrie en Supplement)

Image

Ook het luik onderwijs wordt sterk vertegenwoordigd in het laboratorium. Het LHUB-ULB is een groot laboratorium met talrijke stageplaatsen. Tientallen stagiaires van verschillende Hogescholen (50 tot 80 afhankelijk van het academiejaar), maar ook studenten geneeskunde en farmacie worden ieder jaar uitgenodigd om kennis te maken met de dagelijkse activiteiten van het laboratorium. Ze lopen er een intensieve stage of verrichten diverse onderzoeksactiviteiten. Ook de Master-na-Master Klinische Biologie wordt er sterk vertegenwoordigd, met 16 postgraduaat-studenten in klinische biologie, zowel artsen als apothekers, die er een opleiding volgen. Dit aantal blijft constant doorheen de jaren. Naast deze belangrijke ondersteunende taken, delen de biologen (36 biologen en 1 anatoom-patholoog) en wetenschappelijke kaderleden (17 in totaal) verschillende verantwoordelijkheden voor opleidingen binnen de faculteit Geneeskunde en Farmacie van de ULB, de universiteit van Bergen en haar Hogescholen (goed voor minstens 300u in totaal).

Het wetenschappelijk comité van het LHUB-ULB organiseert ieder jaar een inaugurele academische zitting aan de start van het academiejaar, alsook 4 wetenschappelijke avondsessies. Deze sessies worden sinds de gezondheidscrisis georganiseerd via videoconferentie waardoor, tot ieders tevredenheid, een nog breder publiek kon worden bereikt. Het wetenschappelijk comité is ook verantwoordelijk voor de organisatie van projecten voor toegepast onderzoek. Sinds de oprichting kent het LHUB-ULB namelijk een groot onderzoeksbudget toe als stimulans om het initiatief te nemen voor innovatieve projecten die verband houden met een specifiek klinisch probleem of de ontwikkeling van een nieuwe diagnosetechniek. Voorts worden er ook diverse ondersteunende diensten gevraagd. Bijgevolg konden sinds 2018 zo’n 31 onderzoeksbeurzen worden toegekend. Bovendien wordt één van de wetenschappelijke avondsessies gewijd aan de laureaten die een presentatie geven over de vooruitgang van hun onderzoek. Het spreekt voor zich dat deze onderzoeksactiviteiten zich niet beperken tot projecten die worden gefinancierd door het LHUB-ULB. Heel wat projecten kunnen ook beroep doen op beurzen van ziekenhuizen (o.a. het Erasmusfonds, de Brugmann Stichting en het Fonds IRIS-Onderzoek, alsook het Vesalius Fonds en talrijke anderen) voor samenwerkingsprojecten met clinici.

De onderzoeksactiviteit draagt bij tot de publicatie van gemiddeld een zestigtal artikelen per jaar die worden onderworpen aan een peer review (bron PubMed). Daarnaast ondersteunt het laboratorium ook verschillende thesissen (5 thesissen voltooid in het academiejaar 2020-2021). En het labo gaat nog even verder op dit elan, aangezien er momenteel 5 thesissen lopen of onlangs werden toegezegd. In totaal telt het LHUB-ULB 13 geaggregeerden in het medisch en wetenschappelijk kader.