<p>Hierbij een overzicht van de verschillende diensten van het laboratorium ...&nbsp;</p> , Diensten, Diensten
… Hierbij een overzicht van de verschillende diensten van het laboratorium ...  … Diensten
<p>De LHUB-ULB heeft een uniek kwaliteitssysteem opgezet dat alle aspecten op het domein van klinische biologie overspant. Het doel van dit systeem is om een strikte toepassing van de reglementaire, normatieve en lokale voorschriften te waarborgen. De LHUB-ULB is op die manier uitgerust om een geharmoniseerd en gecentraliseerd beheer van al haar processen te verzekeren, met inbegrip van de permanente opleiding van het operationeel en medisch personeel.</p> <p>Kwaliteit is van doorslaggevend belang voor alle personeelsleden van de LHUB-ULB. Vanuit dit oogpunt streeft de LHUB-ULB ernaar de kwaliteit van al haar diensten te verzekeren en de klantentevredenheid te waarborgen.</p> <p><strong>Meer weten?</strong> Ons handboek Kwaliteit is op aanvraag verkrijgbaar bij de kwaliteitsmanager van de LHUB-ULB.</p> <p><strong>Neem contact op</strong><br /> Email : <a href="mailto:qualite@lhub-ulb.be">qualite@lhub-ulb.be</a></p> , Kwaliteitsdienst, Kwaliteitsdienst
… oogpunt streeft de LHUB-ULB ernaar de kwaliteit van al haar diensten te verzekeren en de klantentevredenheid te …
<p>Met het oog op de continue verbetering van onze Kwaliteit, willen we onze activiteitencentra toeleggen op een accreditatiebeleid volgens de norm ISO 15189. Voor meer gedetailleerde informatie over deze accreditaties, verwijzen we u naar de website van de <a href="https://economie.fgov.be/en/belac" rel=" noopener" target="_blank">Federale Overheidsdienst Economie/Accreditatie - BELAC.</a>.</p> <p>We uiten onze ambities in de vorm van prestatie-indicatoren en leggen doelstellingen vast voor de verbetering ervan om te streven naar voortdurende verbetering van onze producten en diensten.</p> <p>Daarnaast bouwen we voort op de competenties van onze 480 medewerkers en bieden we iedereen de kans om zijn talenten te ontwikkelen.</p> <p>Bijgevolg is onze missie op het vlak van onderwijs en toegepast onderzoek volledig complementair met onze missie om onze talenten te ontwikkelen en een ambitieus netwerk uit te werken op het vlak van klinische biologie.</p> , Kwaliteitsplan, Kwaliteitsplan
… streven naar voortdurende verbetering van onze producten en diensten. Daarnaast bouwen we voort op de competenties van …
<p>De LHUB-ULB (Laboratoire Hospitalier Universitaire de Bruxelles) is het gemeenschappelijk laboratorium en dé referentie voor klinische biologie binnen het <strong>ziekenhuisnetwerk </strong>van de Stad Brussel en de Vrije Universiteit Brussel. Hoewel de ontstaansgeschiedenis al meer dan tien jaar teruggaat, kreeg de oprichting van dit laboratorium in oktober 2015 gestalte. Het laboratorium is uniek door zijn universitair karakter en zijn aanwezigheid op verschillende sites in het Brusselse.</p> <p>Ons uniek, geïntegreerd en transversaal karakter komt tot uiting in onze lokale verankering over de verschillende sites, onze geharmoniseerde werking, het gemeenschappelijk gebruik van technische platforms en medische diensten en onze transversale omkadering en ondersteunende dienstverlening. Onderwijs en onderzoek maken deel uit van ons DNA; wij ondersteunen en ontwikkelen klinische en innovatieve projecten.</p> , Ontstaansgeschiedenis , Ontstaansgeschiedenis
… gebruik van technische platforms en medische diensten en onze transversale omkadering en ondersteunende …
<p>De Peri-Analytische dienst is verantwoordelijk voor het ontvangen, sorteren en aanleveren van stalen aan de analytische diensten en het doorgeven van de resultaten.&nbsp;Het is een team van 60 personen, verspreid over alle activiteitencentra van het laboratorium, met erkende deskundigheid en specifieke kennis. Als uitstalraam van het laboratorium voor voorschrijvers staan de sorteercentra in nauw contact met de opnamencentra van de ziekenhuizen, de medische centra en andere laboratoria die een beroep doen op het LHUB-ULB.</p> , Peri-Analytische, Peri-Analytische
… sorteren en aanleveren van stalen aan de analytische diensten en het doorgeven van de resultaten. Het is een team …
<p>Naast de routineactiviteiten draagt de LHUB-ULB ook bij aan de ontwikkeling van innovatieve benaderingen voor een betere diagnose, preventie en behandeling van ziekten die in de verschillende aangesloten ziekenhuizen worden aangetroffen. In dit licht werd begin 2018 een transversale dienst voor technologische innovatie (UNIT - Unité d’Innovation Technologique) opgericht, die de samenwerking met de academische wereld, private structuren en bedrijven moet versterken.</p> <p>De afdeling is georganiseerd in 3 operationele sectoren die samenwerken met de medische diensten en de ondersteunende sectoren van LHUB-ULB</p> , Technologische innovatie, Technologische innovatie
… in 3 operationele sectoren die samenwerken met de medische diensten en de ondersteunende sectoren van LHUB-ULB … …