Onze Diensten

Klinische Chemie

De afdeling klinische chemie van de LHUB-ULB biedt een brede waaier van klassieke en gespecialiseerde biochemische analyses aan. De belangrijkste expertise- en onderzoeksvelden zijn:

 • ijzermetabolisme
 • farmacologische en therapeutische opvolging van anti-infectieuze geneesmiddelen
 • erfelijke rodebloedcelziekten
 • porfyrieën

De dienst is vertakt over vier sites en 7 klinieken | medische afdelingen.

Hij biedt ook onderdak aan 2 nationale referentiecentra.

Het team

Pr. Frédéric Cotton, Apr. Biol. – diensthoofd

Nathalie De Vos, Apr. Biol. – kliniekhoofd

Pr. Béatrice Gulbis, Dr. Biol. – kliniekhoofd

Pr. Fleur Wolff, Apr. Biol. – kliniekdirecteur

Dragos Barglazan, Dr. Biol. – plaatsvervangend kliniekhoofd

David Fage, Apr. Biol. – universitair ziekenhuisbeoefenaar

Slavka Penickova, Dr. Biol. – plaatsvervangend kliniekhoofd

Anne-Sophie Adam, Apr. Biol. – resident

Sara Benyaich, Apr. Biol. - resident

Fanny Ponthieux, Apr. Biol. – resident

Dr. Mathieu Antoine, M. Sc. – wetenschappelijk medewerker

Guillaume Deprez, M.Sc. – wetenschappelijk medewerker

Mounia Jaouart, M.Sc. – wetenschappelijk medewerker

Lydie Renaud, M.Sc. – wetenschappelijk medewerker

Operationele gebieden

Corelab

Het corelab is verspreid over de 4 sites en beschikt over geautomatiseerde analyse-apparatuur die een hoge flow aankan. Daarnaast biedt het onderdak aan de enige volledig geautomatiseerde installatie voor massaspectrometrie in ons land. Naast talrijke biochemische tests, waarvan sommige 24/7 worden uitgevoerd, voert het corelab ook analyses voor infectieuze serologie en immunologie uit.

Operationeel verantwoordelijke:

Mathieu Antoine

Klinisch verantwoordelijken:

Nathalie De Vos & Fleur Wolff (Hallepoort), Dragos Barglazan (Horta), Fanny Ponthieux (Anderlecht)

Hematologische chemie

Deze afdeling staat in voor elektroforese en gespecialiseerde technieken voor onderzoek naar erytrocyten (enzymologie, ektacytometrie, hemoglobinefuncties, ...)

Operationeel verantwoordelijke:

Mounia Jouart

Klinisch verantwoordelijken:

Béatrice Gulbis & Slavka Penickova

Speciale biochemie

Chromatografie, spectrometrie (massa, IR, UV, fluorimetrie) en RIA (radioimmunoassay)

Operationeel verantwoordelijke:

Guillaume Deprez

Klinisch verantwoordelijke:

David Fage

Point-of-care testing

Analyses ter plaatse in de zorgeenheden.

Operationeel verantwoordelijke:

Lydie Renaud

Klinisch verantwoordelijke:

Dragos Barglazan

Klinieken en medische afdelingen

 • Algemene biochemie

  Verantwoordelijke: Nathalie De Vos
 • Hormonologie

  Verantwoordelijke: Fleur Wolff
 • Monoklonale gammopathieën

  Verantwoordelijke: Slavka Penickova
 • Erfelijke aandoeningen van de rode bloedcellen

  Verantwoordelijke: Béatrice Gulbis
 • Farmaco-toxicologie

  Verantwoordelijke: David Fage
 • Metabole stoornissen
 • Verantwoordelijke: Frédéric Cotton
 • Lithiasisgerelateerde aandoeningen

  Verantwoordelijke: David Fage

Nationale ReferentieCentra

De dienst klinische chemie beschikt over twee nationale referentiecentra voor zeldzame ziekten

 • Pathologieën van het erythrocytaire membraan

  Verantwoordelijke: Béatrice Gulbis
 • Porfyrie

  Verantwoordelijke: Frédéric Cotton