Onze Diensten

Klinische Chemie

De afdeling klinische chemie van de LHUB-ULB biedt een brede waaier van klassieke en gespecialiseerde biochemische analyses aan. De belangrijkste expertise- en onderzoeksvelden zijn:

 • ijzermetabolisme
 • farmacologische en therapeutische opvolging van anti-infectieuze geneesmiddelen
 • erfelijke rodebloedcelziekten
 • porfyrieën

De dienst is vertakt over vier sites en 7 klinieken | medische afdelingen.
Hij biedt ook onderdak aan 2 nationale referentiecentra.

Het team

Pr. Frédéric Cotton, Apr. Biol. – diensthoofd
Nathalie De Vos, Apr. Biol. – kliniekhoofd
Pr. Béatrice Gulbis, Dr. Biol. – kliniekhoofd
Pr. Fleur Wolff, Apr. Biol. – kliniekdirecteur
Dragos Barglazan, Dr. Biol. – plaatsvervangend kliniekhoofd
David Fage, Apr. Biol. – plaatsvervangend kliniekhoofd
Slavka Penickova, Dr. Biol. – plaatsvervangend kliniekhoofd

Anne-Sophie Adam, Apr. Biol. – resident
Sara Benyaich, Apr. Biol. - resident
Fanny Ponthieux, Apr. Biol. – resident
Dr. Mathieu Antoine, M. Sc. – wetenschappelijk medewerker
Guillaume Deprez, M.Sc. – wetenschappelijk medewerker
Mounia Jaouart, M.Sc. – wetenschappelijk medewerker
Lydie Renaud, M.Sc. – wetenschappelijk medewerker

Operationele gebieden

Corelab

Het corelab is verspreid over de 4 sites en beschikt over geautomatiseerde analyse-apparatuur die een hoge flow aankan. Daarnaast biedt het onderdak aan de enige volledig geautomatiseerde installatie voor massaspectrometrie in ons land. Naast talrijke biochemische tests, waarvan sommige 24/7 worden uitgevoerd, voert het corelab ook analyses voor infectieuze serologie en immunologie uit.

Operationeel verantwoordelijke:
Mathieu Antoine

Klinisch verantwoordelijken:
Nathalie De Vos & Fleur Wolff (Hallepoort), Dragos Barglazan (Horta), Fanny Ponthieux (Anderlecht)

Hematologische chemie

Deze afdeling staat in voor elektroforese en gespecialiseerde technieken voor onderzoek naar erytrocyten (enzymologie, ektacytometrie, hemoglobinefuncties, ...)

Operationeel verantwoordelijke:
Mounia Jouart

Klinisch verantwoordelijken:
Béatrice Gulbis & Slavka Penickova

Speciale biochemie

Chromatografie, spectrometrie (massa, IR, UV, fluorimetrie) en RIA (radioimmunoassay)

Operationeel verantwoordelijke:
Guillaume Deprez

Klinisch verantwoordelijke:
David Fage

Point-of-care testing

Analyses ter plaatse in de zorgeenheden.

Operationeel verantwoordelijke:
Lydie Renaud

Klinisch verantwoordelijke:
Dragos Barglazan

Klinieken en medische afdelingen

 • Algemene biochemie
  Verantwoordelijke: Nathalie De Vos
 • Hormonologie
  Verantwoordelijke: Fleur Wolff
 • Monoklonale gammopathieën
  Verantwoordelijke: Slavka Penickova
 • Erfelijke aandoeningen van de rode bloedcellen
  Verantwoordelijke: Béatrice Gulbis
 • Farmaco-toxicologie
  Verantwoordelijke: David Fage
 • Metabole stoornissen
 • Verantwoordelijke: Frédéric Cotton
 • Lithiasisgerelateerde aandoeningen
  Verantwoordelijke: David Fage

Nationale ReferentieCentra

De dienst klinische chemie beschikt over twee nationale referentiecentra voor zeldzame ziekten

 • Pathologieën van het erythrocytaire membraan
  Verantwoordelijke: Béatrice Gulbis
 • Porfyrie
  Verantwoordelijke: Frédéric Cotton