Onze diensten

Kwaliteitsdienst

De LHUB-ULB heeft een uniek kwaliteitssysteem opgezet dat alle aspecten op het domein van klinische biologie overspant. Het doel van dit systeem is om een strikte toepassing van de reglementaire, normatieve en lokale voorschriften te waarborgen. De LHUB-ULB is op die manier uitgerust om een geharmoniseerd en gecentraliseerd beheer van al haar processen te verzekeren, met inbegrip van de permanente opleiding van het operationeel en medisch personeel.

Kwaliteit is van doorslaggevend belang voor alle personeelsleden van de LHUB-ULB. Vanuit dit oogpunt streeft de LHUB-ULB ernaar de kwaliteit van al haar diensten te verzekeren en de klantentevredenheid te waarborgen.

Meer weten? Ons handboek Kwaliteit is op aanvraag verkrijgbaar bij de kwaliteitsmanager van de LHUB-ULB.

Neem contact op

Email : qualite@lhub-ulb.be

Team

Sinds 2017 is het kwaliteitsbeheer van de LHUB-ULB op alle sites toevertrouwd aan een overkoepelend team. Dit team is opgeleid in de implementatie van de ISO 15189-norm waarvoor de LHUB-ULB is geaccrediteerd.

Kwaliteitsmanager:
Françoise Brancart

Kwaliteitscoördinatoren:
France Deligne
Nathalie Fortemaison
Jean-Marc Kevelaer
Alison Lemaitre

Om een geharmoniseerde kwaliteitsaanpak binnen de laboratoria te garanderen, heeft de kwaliteitsdienst verschillende verantwoordelijkheden. Die verantwoordelijkheden deelt ze met de referentiepersonen voor kwaliteit die in elke afdeling zijn aangesteld:

  • De invoering, implementatie, toepassing en handhaving van het kwaliteitssysteem.
  • De voortdurende controle en evaluatie van het kwaliteitssysteem.
  • Advies en begeleiding geven aan het laboratoriumpersoneel rond kwaliteitsvraagstukken.

Accreditatie

De LHUB-ULB verbindt zich ertoe te voldoen aan de vereisten van de huidige internationale normering (NF EN ISO 15 189), alsook aan deugdelijke beroepspraktijken. De lijst van geaccrediteerde analyses is beschikbaar op de website van de Belgische accreditatie-instelling BELAC:

BELAC 650 MED: geaccrediteerde analyses volgens ISO15189

De gedetailleerde lijst van analyses die geaccrediteerd zijn onder het flexibele toepassingsgebied is op aanvraag verkrijgbaar bij het laboratorium op het adres qualite@lhub-ulb.be.