Onze diensten

Microbiologie

De dienst microbiologie van de LHUB-ULB is belast met de laboratoriumanalyses, zowel voor de preventieve, diagnostische en therapeutische behandeling van patiënten met infectieziekten. Het is de taak van het team om kwalitatieve resultaten te leveren binnen een optimale responstijd. Dat doen de teamleden door het bevorderen van efficiëntie, het gebruik van spitstechnologie, het inzetten van expertise, en een multidisciplinaire aanpak in nauwe samenwerking met de artsen van onze partnerziekenhuizen.

De dienst bestaat uit 6 klinieken | medische afdelingen [link], en werkt vanuit alle 4 onze sites.

De dienst microbiologie stelt ook zijn expertise ter beschikking in het onderzoeken en opvolgen van bepaalde infecties in ons land, en huisvest 4 Nationale ReferentieCentra. De dienst voert ook onderzoeksprojecten uit rond de diagnose, epidemiologie en resistentie tegen anti-infectieuze geneesmiddelen.

Het team

Pr. Delphine Martiny, Apr. Biol. – diensthoofd
Pr. Véronique Yvette Miendje Deyi, Apr. Biol. – kliniekhoofd
Sigi van den Wijngaert, Dr. Biol. – kliniekhoofd
Bhavna Mahadeb, Dr. Biol. –plaatsvervangend kliniekhoofd
Nicolas Yin, Dr. Biol. – plaatsvervangend kliniekhoofd
Mony Hing, Apr. Biol. – resident
 

Hafid Dahma, M. Sc. – expert wetenschappelijk en operationeel verantwoordelijke
Célestin Mairesse, M. Sc. - wetenschappelijk en operationeel verantwoordelijke
Benoît Prevost, M. Sc. – expert wetenschappelijk en operationeel verantwoordelijke
Ethel Seyll, M. Sc. – expert wetenschappelijk en operationeel verantwoordelijke
Magali Wautier, M. Sc. – expert wetenschappelijk en operationeel verantwoordelijke

 

Diensten en medische afdelingen

Afdeling bacteriologie

De activiteiten van de afdeling bacteriologie zijn uitgebouwd rond een gecentraliseerde geautomatiseerde keten. Die omvat verschillende processen zoals het uitplaten, incuberen en het capteren van beelden. Deze afdeling voert het merendeel van de uitplatingen, identificaties en antibiogrammen uit voor al onze partnerziekenhuizen, en dit de klok rond. De klinische resultaten van elke site kunnen via een leesmodule vanop afstand geraadpleegd en gevalideerd worden door de microbioloog die de verbinding met de artsen legt.

Verantwoordelijken:
Delphine Martiny - Ethel Seyll

Afdeling voor mycobacteriën en erg besmettelijke en opkomende ziekten

Tuberculose en erg besmettelijke en opkomende ziekten zoals SARS, het MERS-coronavirus of ebola vereisen voor hun diagnose niet alleen een specifieke deskundigheid. Ze vergen ook een verhoogd niveau van bioveiligheid; hoger dan die van een klassiek laboratorium voor klinische microbiologie (biosafety level 3-laboratorium - BSL 3). Met de analyses in onze BSL 3 ondersteunen we de medische teams in onze partnerziekenhuizen bij de diagnose en behandeling van patiënten met tuberculose en van patiënten die (kunnen) lijden aan erg besmettelijke en opkomende ziekten.

Verantwoordelijken:
Sigi van den Wijngaert – Hafid Dahma

Afdeling mycologie

Het team van de afdeling mycologie voert analyses uit die nodig zijn voor de diagnose en behandeling van huidmycosen en diepe opportunistische mycosen bij immunogesupprimeerde patiënten:

 • direct onderzoek
 • kweken
 • fenotypische en genotypische identificatie
 • antimycotica

Het team stelt zijn knowhow en expertise ter beschikking van al onze partnerziekenhuizen en subcontractanten.

Verantwoordelijke:
Véronique Yvette Miendje Deyi (a.i.)

Afdeling infectieuze serologie

Onze gecentraliseerde afdeling voor infectieuze serologie voert serologische tests uit voor al onze partnerziekenhuizen en subcontractanten. Sommige urgente serologische analyses worden ook de klok rond op onze verschillende sites uitgevoerd. Het laboratorium voor infectieuze serologie voert eveneens analyses uit voor onze Nationale ReferentieCentra en werkt samen met de AIDS-referentielaboratoria van de ULB en VUB.

Verantwoordelijken:
Delphine Martiny – Hafid Dahma

Afdeling virologie

De LHUB-ULB beschikt over de infrastructuur en expertise om celculturen uit te voeren voor de directe diagnose van virale ziekten. Het team verricht:

 • klassieke viruskweken
 • snelle kweken
 • immunofluorescentie testen
 • immunochromatografische testen

Verantwoordelijken:
Delphine Martiny – Hafid Dahma

Afdeling urgente microbiologie

Verspreid over de 4 sites voert de afdeling urgente microbiologie dringende microbiologische analyses uit:

 • direct onderzoek
 • antigeentests
 • moleculair-biologische analyses

Deze analyses worden 24/7 uitgevoerd in nauwe samenwerking met het corelab. De afdeling urgente microbiologie is verspreid over de 4 sites.

Verantwoordelijken:
Nicolas Yin – Hafid Dahma

Afdeling moleculaire microbiologie

De afdeling moleculaire microbiologie voert analyses uit, zoals:

 • PCR
 • realtime PCR
 • DNA-microarray
 • sequencing

Voor de opsporing en kwantificering van infectieuze agentia worden deze analyses uitgevoerd in nauwe samenwerking met de andere afdelingen.

Verantwoordelijken:
Nicolas Yin – Magali Wautier