<p>18 miljoen</p> , Analyses uitgevoerd, Analyses uitgevoerd
… 18 miljoen … Analyses uitgevoerd …
Compendium van analyses, Compendium van analyses
… Compendium van analyses
<p>De afdeling klinische chemie van de LHUB-ULB biedt een brede waaier van klassieke en gespecialiseerde biochemische analyses aan. De belangrijkste expertise- en onderzoeksvelden zijn:</p> <ul> <li>ijzermetabolisme</li> <li>farmacologische en therapeutische opvolging van anti-infectieuze geneesmiddelen</li> <li>erfelijke rodebloedcelziekten</li> <li>porfyrieën</li> </ul> <p>De dienst is vertakt over vier sites en 7 klinieken | medische afdelingen.<br /> Hij biedt ook onderdak aan 2 nationale referentiecentra.</p> , Klinische Chemie, Klinische Chemie
… brede waaier van klassieke en gespecialiseerde biochemische analyses aan. De belangrijkste expertise- en …
<p style="text-align:justify; margin-bottom:11px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b>LHUB-ULB ondertekent een partnerschap voor capaciteitsopbouw van laboratoria met het Algemeen Referentieziekenhuis van Panzi, Bukavu, Democratische Republiek Congo</b></span></span></span></p> <p style="text-align:justify; margin-bottom:11px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">LHUB-ULB en het laboratorium van het Algemeen Referentieziekenhuis van Panzi hebben besloten hun vaardigheden te bundelen om de toegang tot klinisch-biologische analyses voor de bevolking van Zuid-Kivu te verbeteren. In dit verband zijn de twee laboratoria overeengekomen samen te werken bij de toepassing van nieuwe technologieën, de bestudering van het klinisch effect van nieuwe diagnosetechnieken, bijstand bij het toezicht op de volksgezondheid en steun bij de opstelling van architectuurplannen. </span></span></span></p> <p style="text-align:justify; margin-bottom:11px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Naast de verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening aan de patiënt is het doel van deze samenwerking ook de wetenschappelijke en academische samenwerking die reeds verscheidene jaren tussen onze twee laboratoria bestaat, te vergemakkelijken en voort te zetten. Daarom zullen de twee instellingen uitwisselingsbezoeken organiseren, zodat hun personeel kan worden geconfronteerd met de realiteit in het veld waarmee de partner te maken krijgt, alsmede follow-upsessies per videoconferentie en een gezamenlijk symposium in het academisch jaar 2022-2023.</span></span></span></p> <p style="margin-bottom:11px">&nbsp;</p> , LHUB-ULB in Bukavu (Congo), LHUB-ULB in Bukavu (Congo)
… te bundelen om de toegang tot klinisch-biologische analyses voor de bevolking van Zuid-Kivu te verbeteren. In …
<p>De dienst microbiologie van de LHUB-ULB is belast met de laboratoriumanalyses, zowel voor de preventieve, diagnostische en therapeutische behandeling van patiënten met infectieziekten. Het is de taak van het team om kwalitatieve resultaten te leveren binnen een optimale responstijd. Dat doen de teamleden door het bevorderen van efficiëntie, het gebruik van spitstechnologie, het inzetten van expertise, en een multidisciplinaire aanpak in nauwe samenwerking met de artsen van onze partnerziekenhuizen.</p> <p>De dienst bestaat uit 6 klinieken | medische afdelingen [link], en werkt vanuit alle 4 onze sites.</p> <p>De dienst microbiologie stelt ook zijn expertise ter beschikking in het onderzoeken en opvolgen van bepaalde infecties in ons land, en huisvest 4 Nationale ReferentieCentra. De dienst voert ook onderzoeksprojecten uit rond de diagnose, epidemiologie en resistentie tegen anti-infectieuze geneesmiddelen.</p> , Microbiologie, Microbiologie
… microbiologie van de LHUB-ULB is belast met de laboratoriumanalyses, zowel voor de preventieve, diagnostische en …
<p>Het is nu een van de vijf grootste universitaire ziekenhuislaboratoria in Europa geworden.</p> <p>De krijtlijnen voor dit project dateren uit de jaren 90, maar het is pas in 2008 dat de iris-Koepel het principieel besluit neemt om een laboratorium voor klinische biologie op te richten, gemeenschappelijk voor het hele net. De bedoeling is uiteraard om de doelmatigheid van analyses en dus de kwaliteit ervan te verbeteren.</p> <p><a class="btn" href="/nl/ontstaansgeschiedenis" title="Meer info">Meer info</a></p> , Universitair Laboratorium Brussel, Universitair Laboratorium Brussel
… hele net. De bedoeling is uiteraard om de doelmatigheid van analyses en dus de kwaliteit ervan te verbeteren. Meer info …