LHUB-ULB in Bukavu (Congo)

LHUB-ULB ondertekent een partnerschap voor capaciteitsopbouw van laboratoria met het Algemeen Referentieziekenhuis van Panzi, Bukavu, Democratische Republiek Congo

LHUB-ULB en het laboratorium van het Algemeen Referentieziekenhuis van Panzi hebben besloten hun vaardigheden te bundelen om de toegang tot klinisch-biologische analyses voor de bevolking van Zuid-Kivu te verbeteren. In dit verband zijn de twee laboratoria overeengekomen samen te werken bij de toepassing van nieuwe technologieën, de bestudering van het klinisch effect van nieuwe diagnosetechnieken, bijstand bij het toezicht op de volksgezondheid en steun bij de opstelling van architectuurplannen.

Naast de verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening aan de patiënt is het doel van deze samenwerking ook de wetenschappelijke en academische samenwerking die reeds verscheidene jaren tussen onze twee laboratoria bestaat, te vergemakkelijken en voort te zetten. Daarom zullen de twee instellingen uitwisselingsbezoeken organiseren, zodat hun personeel kan worden geconfronteerd met de realiteit in het veld waarmee de partner te maken krijgt, alsmede follow-upsessies per videoconferentie en een gezamenlijk symposium in het academisch jaar 2022-2023.