LHUB-ULB

Kwaliteitsplan

Met het oog op de continue verbetering van onze Kwaliteit, willen we onze activiteitencentra toeleggen op een accreditatiebeleid volgens de norm ISO 15189. Voor meer gedetailleerde informatie over deze accreditaties, verwijzen we u naar de website van de Federale Overheidsdienst Economie/Accreditatie - BELAC..

We uiten onze ambities in de vorm van prestatie-indicatoren en leggen doelstellingen vast voor de verbetering ervan om te streven naar voortdurende verbetering van onze producten en diensten.

Daarnaast bouwen we voort op de competenties van onze 480 medewerkers en bieden we iedereen de kans om zijn talenten te ontwikkelen.

Bijgevolg is onze missie op het vlak van onderwijs en toegepast onderzoek volledig complementair met onze missie om onze talenten te ontwikkelen en een ambitieus netwerk uit te werken op het vlak van klinische biologie.