LHUB-ULB

Associatiecomité

Het LHUB-ULB is een feitelijke vereniging die wordt beheerd in overeenstemming met het K.B. van 25 april 1997, houdende nadere omschrijving van de associatie van ziekenhuizen en van de bijzondere normen waaraan deze moet voldoen. De associatie wordt beheerd door een Associatiecomité (AC) bestaande uit 7 stemgerechtigde leden. Deze 7 leden zijn de volgende:

De 5 directeuren-generaal van elk geassocieerd ziekenhuis of diens vertegenwoordiger die door elk van hen permanent wordt aangesteld:

  • Francis De Dree (Voorzitter van het AC)
  • Caroline Franckx
  • Anna Groswasser
  • Jean-Michel Hougardy
  • Philippe Leroy

Daarnaast worden 2 externe onafhankelijke bestuurders gecoöpteerd door het AC vast uitgenodigd voor het AC. Zij hebben enkel een adviserende stem:

  • De directeur van het LHUB-ULB: Anne Janssen
  • De medisch directeur van het LHUB-ULB: Olivier Vandenberg (a.i.)
  • De voorzitter van de Gemeenschappelijke Medische Raad van het LHUB-ULB: Jacques Jani