Onze diensten

Immunologie

De dienst immunologie van de LHUB-ULB bestaat uit 3 medische afdelingen/laboratoria: immunologie, immuno-hematologie en HLA- en histocompatibiliteit.

De belangrijkste expertise- en onderzoeksvelden van de dienst immunologie zijn:

  • genotypering van bloedgroepen met een gemeenschappelijke specificiteit
  • screening op zeldzame bloedgroepen
  • screening en follow-up van foetomaternale en transfusionele allo-immunisatie
  • diagnose van aangeboren immunodeficiënties
  • moleculaire allergologie en de functionele studie van onmiddellijke en uitgestelde hypersensitiviteit
  • biologie van de complementcascade, trombotische microangiopathieën (TMA) en angio-oedeem
  • merkers van auto-immuunziekten, in het bijzonder op vlak van neurologische, spier- en netvliesaandoeningen
Het team

Pr. Francis Corazza, Dr. Biol. – diensthoofd
Dr. Hanane El Kenz, Apr. Biol. – diensthoofd
Julie Smet, Dr. Biol. – universitair ziekenhuis arts
Dr. Carole Nagant, Apr. Biol. – resident
Nina Olteanu, Dr. Biol. – resident
Dr. Vanda Holovska, M.Sc. – wetenschappelijk medewerker
Dr. Albert Veys, Dr. Biol

Laboratorium immunologie

Het laboratorium voor immunologie biedt een brede waaier van analyses voor de diagnose en de opvolging van auto-immuunziekten, allergieën en ontstekingsziekten en verworven of aangeboren immuundeficiënties.

Technische platforms: manuele en geautomatiseerde immunofluorescentie, CLIA, ECLIA singleplex en multiplex, immunodots, FEIA, ELISA, nefelometrie, turbidimetrie, cytometrie en celculturen.

Operationeel verantwoordelijke: 
Francis Corazza

Biologen:
Carole Nagant – Julie Smet

Laboratorium immuno-hematologie

Vanop elke site werkt het immuno-hematologisch laboratorium nauw samen met de respectieve bloedbank. In het laboratorium worden onder meer bepalingen van het erytrocyten fenotype uitgevoerd, net als de identificatie van erytrocyten antistoffen.

  • Anderlecht (operationeel verantwoordelijke: Nina Olteanu)
  • Hallepoort (operationeel verantwoordelijke: Albert Veys)
  • Horta (operationeel verantwoordelijke: Hanane El Kenz) (internationaal geaccrediteerd door Canada)

Laboratorium HLA- en histocompatibiliteit

Dit laboratorium voert analyses uit die helpen bij de diagnose en bij het formuleren van aanbevelingen. Dit is meer bepaald zowel voor als na transplantaties van organen als bij HLA-specifieke hematopoëtische stamcellen (EFI-geaccrediteerd). De afdeling is ook belast met de identificatie van HLA-groepen gelinkt aan pathologieën en immunofarmacogenetica. Alle activiteiten van het laboratorium voldoen aan de normen van EFI (European Federation of Immunogenetics), Eurotransplant en JACIE (Joint Accreditation Committee ISCT-Europe).

Operationeel verantwoordelijke:
Vanda Holovska

Het laboratorium immunologie huisvest ook het Nationaal ReferentieCentrum voor de analyse van zeldzame varianten in het complementsysteem.

Operationeel verantwoordelijke: 
Francis Corazza

Het laboratorium participeert mee aan opleidings- en stagetrajecten voor laboratoriumtechnologen, klinisch biologen, en ook voor postuniversitaire opleidingen in immuno-allergologie en transfusiegeneeskunde.

Het laboratorium voert ook onderzoek naar markers voor inflammatoire pathologieën (in samenwerking met het laboratorium voor translationeel onderzoek van de site Horta), het identificeren van nieuwe antigene targetstoffen in de allergologie en auto-immuniteit, en onderzoek naar het verhogen van de veiligheid bij transfusies.

Het HLA-laboratorium neemt deel aan verschillende academische (Fonds de la Recherche Scientifique en Innovative Medicines Initiative) en klinische onderzoeksprojecten.

Le laboratoire HLA participe à plusieurs projets de recherche académiques (FNRS et IMI) et cliniques.